Wypłata podwójnego wynagrodzenia

476

„Czy omyłkowo wypłacone podwójne wynagrodzenie już niepracującego pracownika, które nie zostało zwrócone, należy ująć w dochodach pracownika, oskładkować i opodatkować, czy też są to inne należności?”

O tym, w jaki sposób rozliczyć omyłkowo podwójnie wypłacone wynagrodzenie, będą decydowały wszystkie okoliczności faktyczne związane z dokonaniem wypłaty należności.

Ze wskazanego stanu faktycznego wynika, iż kwota przelana na konto pracownika,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!