Wypowiedzenie zmieniające

569

Nie jest dopuszczalna — przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.) — zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 28.04.1994 r. (I PZP 52/93, OSNAPiUS 2000/15/169) Nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego m.in. obniżenie pracownikowi kategorii osobistego zaszeregowania, jeśli nie powoduje to obniżki wynagrodzenia. Uchwała SN z 12.03.1981 r. (V PZP…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUmowa najmu między przedsiębiorcami
Następny artykułk.p. – Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237[15])