Wyrok NSA w spr. obowiązku meldunkowego cudzoziemców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP

17

Teza: Zgodnie z art. 88 z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2002 r., poz. 1409 z późn. zm.) powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułSzkoły: Przedłużenie naboru dot. nowoczesnej nauki
Następny artykułCo rodzice wiedzą o aktywności dzieci w sieci?