Wyrok TK w sprawie kwoty wolnej od podatku zostanie ogłoszony za tydzień

421

W przyszłą środę, 28 października br., ogłoszony zostanie wyrok dotyczący zgodności z konstytucją regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej od podatku – zdecydował Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich (K 21/14).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP.

W opinii Rzecznika przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP. Zdaniem RPO należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków.

Zdaniem Rzecznika obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!