Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

13

Minister Sprawiedliwości (MS) podał do wiadomości publicznej wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.   Dane dotyczące powyższego zakresu przedmiotowego zostały zawarte w obwieszczeniu MS z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z dnia 4 października maja 2022 r. poz. 943). Zgodnie z informacją ujętą we wspomnianym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!