Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.01.2022 r.

96

W Monitorze Polskim pod poz. 8 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym poziomie. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!