Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.07.2021 r.

21

W Monitorze Polskim pod poz. 591 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym poziomie. Od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!