Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2016 roku

361

Wraz z początkiem nowego roku wzrosły opłaty za używanie odbiorników RTV. Firmy i instytucje mają obowiązek zapłaty abonamentu za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

 

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty wnosi się za pomocą:

  • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
  • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Jak już wspomniano, przedsiębiorcy mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.

Z kolei osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!