Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

743

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2021 42 zł do 50 ha 194 zł pow. 50 ha do 100 ha 311 zł pow. 100 ha do 150 ha 427 zł pow. 150 ha do 300 ha 544 zł powyżej 300 ha 661 zł 1)…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!