Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2020 r.

66

W obwieszczeniu MRPiPS z dnia 22 września 2020 r. (M.P. poz. 853) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r. Wskaźnik ten wyniósł 100,30%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 12,38%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!