Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2020 r.

20

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 9 grudnia 2020 r. (M.P. poz. 1171) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r. Wskaźnik ten wyniósł 100,10%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 0,20%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!