Wzmocnienie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

344

Z dniem 1 listopada weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1513). Nowe rozwiązania mają za zadanie podnosić stabilność systemu finansowego i ograniczać ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego. Wprowadzenie krajowego nadzoru makroostrożnościowego ma być korzystne dla wszystkich uczestników rynku, w tym dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!