Wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – jednolite przepisy

342

W Dzienniku Ustaw z dnia 23.02.2016 r. pod pozycją 222 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.01.2016 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1844).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!