Wzrośnie limit wartości rzeczy, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy

499

Od 1 stycznia 2014 roku organy podatkowe będą mogły ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wyniesie w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!