Z dniem 02.01.2016 r. weszły w życie zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich

294

W Dzienniku Ustaw z dnia 31.08.2015 r. pod pozycją 1268 opublikowano ustawę z dn. 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „nowelizacją z dn. 24.07.2015 r.”, która przewiduje głęboką przebudowę działu 8 k.p. dotyczącego uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Nowelizacja k.p. z dn. 24.07.2015 r. wejdzie w życie z dniem 02.01.2016 r., z wyjątkiem zmiany w zakresie art. 182 k.p., która zacznie obowiązywać począwszy od 01.03.2016 r.

Zmiany zawarte w noweli zmierzają do dalszego polepszenia sytuacji pracowników wychowujących dzieci.

W ramach ustawy zmieniającej dokonano m.in. następujących modyfikacji:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!