Z jakich pomocy mogą korzystać maturzyści na egzaminie?

336

Na stronie CKE opublikowano komunikat z dn. 5 marca 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!