Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

401

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulamin taki stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa. Przyjmując regulamin, rada powinna mieć na względzie cele pomocy wymienione w art. 90b ust….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!