Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

538

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy polega na zobowiązaniu się: pracownika do niepodejmowania po rozwiązaniu stosunku pracy działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w zakresie i przez okres ustalony w umowie, pracodawcy do wypłacenia pracownikowi z tego tytułu odszkodowania w określonej wysokości. Realizacja uprawnień i obowiązków pracodawcy oraz pracownika wynikających z umowy następuje dopiero po rozwiązaniu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!