Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsza wersja przepisów

77

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2021 r. pod pozycją 746 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.04.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”.

Aktualny tekst ustawy o ZFŚS uwzględnia zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2400),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 14 kwietnia 2021 r.

Jednolity tekst ustawy o ZFŚS nie obejmuje art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r., który określa termin wejścia w życie nowelizacji. Zapis ten wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!