Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpisy w 2016 r. bez zmian

368

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) będą naliczane od tej samej podstawy, co w latach ubiegłych.

 

Zamrożenie wysokości odpisów na ZFŚS w br. na dotychczasowym poziomie wynika z art. 19 ustawy z dn. 16.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2199), zwanej dalej „ustawą okołobudżetową”. Wspomniany przepis ustawy okołobudżetowej wprowadza zmianę polegającą na dodaniu art. 5e w ustawie z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111). Art. 5e ustawy o ZFŚS przewiduje, że w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 cyt. ustawy, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., ogłoszone przez Prezesa GUS na

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!