Zakupy on-line, paragon wysłany mailem

18

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2021 r. (data wpływu 19 lutego 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości niedrukowania paragonu w postaci papierowej oraz prawa do wystawienia i przesłania nabywcy pocztą elektroniczną paragonu w postaci elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości niedrukowania paragonu oraz prawa do wystawienia i przesłania nabywcy pocztą elektroniczną paragonu w postaci elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

 1. Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT i art. 30c ust. 1 ustawy o PIT; jest czynnym podatnikiem podatku VAT wg art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Przeważającym przedmiotem Jego działalności jest działalność w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91 Z – ale prowadzi też sklepy stacjonarne dla ludności. Podatnik prowadzi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż ewidencjonowaną przez kasy fiskalne, zgodnie z art. 111 ust. 1 i dalszych ustawy o VAT.
 2. Podatnik otrzymał od Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej interpretację indywidualną nr 0111-KDIB3-3.4013.98.2020.1.MK, i niniejsze pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego, opisanego przez Podatnika w postępowaniu prowadzącym do wydania wskazanej interpretacji indywidualnej, o treści jak niżej.
 3. W prowadzonych sklepach dla ludności Podatnik sprzedaje, m.in., płyny do e-papierosów (tzw. liquidy) rozumiane jako gotowy produkt podlegający bezpośredniemu zastosowaniu przez użytkownika końcowego w e-papierosie oraz komponentów niezbędnych do produkcji tego wyrobu gotowego, takich jak: bazy nikotynowe i beznikotynowe, premix, aromaty. Ponadto podatnik sprzedaje urządzenia i akcesoria związane z papierosami elektronicznymi, tj. np. grzałki, ładowarki, inne tego rodzaju.
 4. Podatnik zamierza rozszerzyć ofertę handlową o sprzedaż aromatów o różnorodnych zapachach – tj. np. owocowych, korzennych, kwiatowych – stosowanych w domowych urządzeniach rekreacyjnych lub użytkowych, wzbogaconych o nutę nikotynową. Aromaty będą standardowo składać się z: glikolu propylenowego, gliceryny roślinnej (PG/VG w różnych proporcjach), dodatków zapachowych lub barwników, oraz nikotyny o różnych stężeniach, tj. od 0,3mg/1ml do 8mg/1ml. Powyższe aromaty będą rozlewane w opakowania o różnej pojemności, w zależności od potrzeb klienta, tj. np.: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml.
 5. Podatnik widzi niszę na rynku dla tego rodzaju aromatów, do wykorzystania w szczególności: w nawilżaczach powietrza, dyfuzorach ultradźwiękowych, kominkach zapachowych, jako dodatek zapachowy do odkurzaczy, do aromatyzowania tkanin pranych w pralce automatycznej, roztworów wody i środków myjących do podłóg; do nawilżania tzw. choinek samochodowych, wycieraczek w domach i samochodach; i innych, wg fantazji klientów.
 6. Z badania rynku jakie przeprowadził Podatnik, jest po około 2 700 ofert na nawilżacze powietrza; 120 ofert na dyfuzory zapachowe; 1 700 ofert na kominki zapachowe; do których nie ma aromatów z nutą nikotynową.
 7. Innymi słowy, Podatnik jako pierwszy może oferować użytkownikom powyższych urządzeń nowe, oryginalne aromaty z nutą nikotynową. Podatnik wprowadzi także do swojej oferty urządzenia z pkt 5 w celu budowania rynku na oryginalne aromaty z nutą nikotynową i poszerzenia bazy klientów. Planowane działania z tego punktu dotyczą konsumentów, nabywających urządzenia i aromaty na własne potrzeby domowe, na prezenty, do używania w samochodach, itp. Dla takich klientów podatnik przewiduje najmniejsze, przewidywane objętości aromatów spośród podanych w pkt 4, tj.: 10 ml, 50 ml, 100 ml.
 8. Podatnik ma świadomość, że Jego oryginalny pomysł na aromaty z nutą nikotynową po ujawnieniu i uzyskaniu trakcji na rynku będzie natychmiast kopiowany przez innych przedsiębiorców, czemu nie jest w stanie zapobiec. W tej sytuacji Podatnik zamierza oferować swoim konkurentom aromaty w opakowaniach jednostkowych dla konsumentów i w większych opakowaniach do samodzielnego konfekcjonowania w opakowania jednostkowe dla konsumentów. Innymi słowy, przewiduje także hurtowy kanał sprzedaży aromatów z nutą nikotynową lub komponentów do nich innym przedsiębiorcom, gdzie zastosowanie będą miały, co do zasady, większe objętości pojemników na aromaty spośród podanych w pkt 4 tj.: 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml.
 9. Podatnik będzie kupował gotowe aromaty lub składniki do nich od dystrybutorów z Unii Europejskiej (w tym z Polski), którzy na wcześniejszych etapach obrotu mogą określać ich przeznaczenie jako, np. „do celów spożywczych”, „przeznaczenie uniwersalne”, „do celów przemysłowych”, „do dalszego przerobu”, lub inne tego rodzaju, nie wskazujące konkretnego celu użycia. Wg wiedzy Podatnika, owi sprzedawcy towarów na wcześniejszym szczeblu obrotu będą produkować i sprzedawać te towary jako nieakcyzowe, tj. z przeznaczeniem do celów innych niż do wykorzystania w papierosach elektronicznych.
 10. Podatnik przewiduje następujące, możliwe scenariusze obrotu powyższymi aromatami z nutą nikotynową lub komponentami do ich wytwarzania z pkt 4:
  1. Podatnik będzie nabywał aromaty w postaci gotowej do sprzedaży konsumentom, tj. w pojemnikach o pojemności np. 10 ml, 50 ml, 100 ml, konfekcjonowane i z etykietami wedle Jego zamówienia, albo niekonfekcjonowane lub bez etykiet (wówczas Podatnik sam dokona konfekcjonowania lub oklejenia etykietami anonimowe opakowania) i będzie sprzedawał w prowadzonych przez siebie sklepach stacjonarnych i tzw. sklepach internetowych, lub
  2. Podatnik będzie nabywał składniki na aromaty w hurtowniach w pojemnikach o większej pojemności, tj. np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, w postaci czystej – tj. odrębnie glikol, glicerynę, dodatki zapachowe i barwniki, nikotynę – albo w postaci mieszanin tych składników, połączonych w różnych proporcjach – i sprzedawał innym przedsiębiorcom nie czyniąc żadnych zmian w nabytych przez siebie towarach w pojemnikach o objętości np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, lub
  3. Podatnik będzie nabywał składniki na aromaty w hurtowniach w pojemnikach o większej pojemności, tj. np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, w postaci czystej – tj. odrębnie glikol, glicerynę, dodatki zapachowe i barwniki, nikotynę – albo w postaci mieszanin tych składników, połączonych w różnych proporcjach, następnie mieszał wg własnych receptur na aromaty i sprzedawał innym przedsiębiorcom w pojemnikach o objętości np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, lub
  4. Podatnik będzie nabywał składniki na aromaty w hurtowniach w pojemnikach o większej pojemności, tj. np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, w postaci czystej – tj. odrębnie glikol, glicerynę, dodatki zapachowe i barwniki, nikotynę – albo w postaci mieszanin tych składników, połączonych w różnych proporcjach, następnie mieszał wg własnych receptur na aromaty, rozlewał i konfekcjonował na własne potrzeby, a następnie sprzedawał konsumentom we własnych sklepach stacjonarnych i tzw. sklepach internetowych, w pojemnikach o pojemności np. 10 ml, 50 ml, 100 ml, lub
  5. Podatnik będzie nabywał składniki na aromaty w hurtowniach w pojemnikach o większej pojemności, tj. np. 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml, w postaci czystej – tj. odrębnie glikol, glicerynę, dodatki zapachowe i barwniki, nikotynę – albo w postaci mieszanin tych składników, połączonych w różnych proporcjach, następnie mieszał wg własnych lub przekazanych sobie receptur na aromaty, rozlewał i konfekcjonował na zlecenie innych przedsiębiorców i sprzedawał im aromaty gotowe dla konsumentów w pojemnikach o pojemności np. 10 ml, 50 ml, 100 ml.
 11. Etykiety i inne oznaczenia handlowe na aromatach z pkt 10 będą jednoznacznie informować o ich przeznaczeniu, tj. do użycia w urządzeniach takich jak: nawilżacze powietrza, dyfuzory ultradźwiękowe, kominki zapachowe, aromat do odkurzaczy. Etykiety i oznaczenia handlowe będą tego samego rodzaju i treści jak te na aromatach obecnie dostępnych powszechnie na rynku, w tym w licznych sklepach internetowych.
 12. Równocześnie Podatnik zamierza kontynuować obecną działalność opisaną w pkt 1 w niezmienionym zakresie, a dodatkowa działalność opisana w pkt 3-11 byłaby jej uzupełnieniem, wykonywanym w jego sklepach stacjonarnych i siłami zatrudnionych pracowników, oraz w internecie, np. prowadząc sklep internetowy jak setki przedsiębiorców obecnie sprzedających w ten sposób urządzenia z pkt 6 i aromaty do nich.
 13. Podatnik informuje, iż nie rozpoczął działalności w zakresie sprzedaży aromatów o różnorodnych zapachach w związku z panującym stanem epidemii na terenie całego kraju, co skutecznie odwodzi Podatnika od inwestowania we wskazaną niszę rynkową przy rosnącej niepewności w społeczeństwie i ograniczaniu wydatków na rzeczy inne niż pierwszej potrzeby.
 14. Dopracowując koncepcję planowej sprzedaży aromatów o różnorodnych zapachach Podatnik zamierza sprzedawać je na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sieci Internet za pośrednictwem renomowanych platform sprzedaży lub za pośrednictwem własnego tzw. sklepu internetowego.
 15. W związku z powyższym Podatnik rozważa, w jaki sposób może skorzystać z opcji z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, aby zachęcić klientów pro-ekologicznym podejściem do prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczając produkcję papieru zużywanego w kasach fiskalnych do drukowania paragonów fiskalnych. Podatnik ma świadomość, że nie ma na rynku kas on-line, stąd opis zdarzenia przyszłego, na czas kiedy będą one dostępne.
 16. Podatnik uważa, że może uzyskać zgodę nabywcy na wystawienie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej i uzgodnić z nim sposób przesłania w następujący sposób.
 17. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca prowadzący na rzecz konsumentów sprzedaż na odległość jest zobowiązany podać określone informacje ujmowane zwyczajowo w regulaminie sklepu internetowego, i jest uprawniony określone informacje od konsumenta uzyskać, niezbędne do wykonania takiej umowy sprzedaży.
 18. W ramach powyższych obowiązków i praw, Podatnik zamierza w planowanym sklepie internetowym pobierać od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, m.in. następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej przypisany enumeratywnie do danego konsumenta, z użyciem którego prowadzona będzie wszelka komunikacja stron umowy sprzedaży na odległość.
 19. W regulaminie, o którym mowa w pkt 17 wyżej, Podatnik opisze oba warianty z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, w jakich konsument może otrzymać od niego paragon fiskalny.
 20. Przy opisie opcji z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) Podatnik poda, że paragon fiskalny zostanie zapisany w pliku PDF, uniemożliwiającym edycję i będzie przesłany do konsumenta na jego osobisty adres poczty elektronicznej, o jakim mowa w pkt 18 wyżej.
 21. Korzystając z obowiązku z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Podatnik obok „okienka” do akceptacji wymaganej formuły, zamieści na właściwej stronie planowanego sklepu internetowego „okienko” do dokonania przez konsumenta wyboru, w jakiej formie chce otrzymać paragon fiskalny; w razie wyboru opcji z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, Podatnik użyje postanowień regulaminu sklepu internetowego, o których mowa w pkt 18 i 19 wyżej.
 22. Warunkiem niezbędnym i koniecznym do zawarcia przez Podatnika umowy sprzedaży na odległość z konsumentem będzie zawsze akceptacja przez niego całego regulaminu sklepu internetowego, tj. łącznie z rozwiązaniem przewidzianym w pkt 18 – 21 wyżej.
 23. Podatnik chce mieć jasność w zakresie skutków podatkowych na gruncie przepisów ustawy o VAT tego rodzaju, czy będzie miał prawo wystawiania i przesyłania nabywcom pocztą elektroniczną paragonów w postaci elektronicznej, bądź możliwości niedrukowania paragonu Ponadto Podatnik chce mieć pewność, czy opisany przez Niego, planowany sposób pozyskiwania przez niego zgód na otrzymywanie paragonów fiskalnych przez konsumentów wg opcji danej w art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT w sposób wskazany w pkt 20 i 21, i przesyłanie im tych paragonów pocztą elektroniczną, wyczerpuje obowiązek z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
 24. Wniosek jednoznacznie dotyczy zdarzenia przyszłego.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!