Zaliczanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

328

Pracownik urodzony w 1956 r. w latach 1977–1983 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców, a w 1997 r. otrzymał w darowiźnie część gospodarstwa o powierzchni łącznej użytków rolnych 0,92 ha. Pracownik dysponuje zeznaniami świadków w urzędzie gminy, a we wskazanych latach miał opłacane dobrowolne składki do KRUS jako domownik. Czy należy mu zaliczyć okres pracy w rolnictwie w latach 1977–1983 do stażu pracy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!