Zasady oraz warunki odbywania stażu w miejscu pracy

630

W art. 53 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, uregulowano ogólne zasady odbywania stażu w miejscu pracy przez skierowanych bezrobotnych. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 wymienionej ustawy staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!