Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

430

Aby obliczyć wysokość indywidualnego wynagrodzenia urlopowego należy w pierwszej kolejności ustalić podstawę wymiaru tego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 172 zd. drugie k.p. zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, natomiast w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!