Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego także w przypadku choroby niani – nowela ustawy chorobowej

339

Z dniem 13.07.br. wchodzi w życie nowelizacja z dn. 10.05.2013 r. (Dz.U. poz. 747) do ustawy z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Oprócz zmian w ustawie z dn. 04.02.2011 r. wspomniana nowelizacja przewiduje również modyfikację jednego z przepisów ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą chorobową”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!