Zastój na rynku pracy w II kwartale 2021 r.

5

W UE zastój na rynku pracy wyniósł w II kwartale 2021 r. 14,5% rozszerzonej siły roboczej (15-74 lata).

Głównym składnikiem zastoju na rynku pracy jest bezrobocie . W II kwartale 2021 r. osoby bezrobotne stanowiły prawie połowę wolnych miejsc na rynku pracy (7,0% rozszerzonej siły roboczej w UE). Pozostałe grupy składające się na zastój na rynku pracy to: „osoby dostępne do pracy, ale nie poszukujące pracy” (3,8% poszerzonej siły roboczej), „pracownicy niepełnoetatowi pracujący w niepełnym wymiarze godzin” (2,9%) oraz „osoby poszukujące pracy, ale nie od razu dostępne” (0,8%).

Wśród państw członkowskich UE zastój na rynku pracy był największy w Hiszpanii (25,1% rozszerzonej siły roboczej), we:

  • Włoszech (23,6%) i
  • Grecji (23,2%).

Natomiast najniższy poziom zastoju na rynku pracy zaobserwowano w:

  • Czechach (4,6%),
  • Malcie (5,8%) i
  • Polsce (6,2%).

Bezrobocie było największym składnikiem zastoju na rynku pracy we wszystkich państwach członkowskich UE w II kwartale 2021 r., z wyjątkiem Włoch i Holandii. We Włoszech „osoby gotowe do pracy, ale nie poszukujące pracy” stanowiły 11,5% siły roboczej i w największym stopniu przyczyniły się do zastoju rynku pracy w tym kraju. W Holandii „niepełnoetatowi pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin” (6,0% rozszerzonej siły roboczej) w największym stopniu przyczynili się do osłabienia rynku pracy w kraju.

Eurostat, gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!