Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

435

Pracownika młodocianego można zatrudnić nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach zatrudniania młodocianych. Zasady zatrudniania pracowników młodocianych przy lekkich pracach Przepisy k.p. dopuszczają możliwość zatrudnienia młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – zgodnie z art. 2001 § 1 k.p. młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.  …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!