Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – aktualne przepisy

12

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 stycznia 2021 r. pod pozycją 179 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2151).

W jednolitym tekście powyższej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, ze zm.),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 21 stycznia 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!