Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

371

Zgodnie z art. 7 u.p.o. status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t., z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 u.p.o., określają przepisy ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.), dalej jako „u.p.s.”. Wyjątek ten dotyczy osób…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!