Zatrudnianie pracowników tymczasowych – zmiany wynikające z nowelizacji k.p.

295

Z dniem 22.02.br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej „nowelizacją”, które wprowadzają szereg modyfikacji w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Nowelizacja przewiduje także zmiany w innych ustawach, w tym także w ustawie z dn. 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) – dalej jako „u.z.p.t.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!