Zatrudnienie asystenta i dwie umowy z jednym nauczycielem

301

„W szkole zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 8/20 na czas określony. Ma ukończoną również oligofrenopedagogikę. Czy można go zatrudnić jako nauczyciela wspomagającego – asystenta w klasie III na podstawie Kodeksu pracy? Czy nauczyciel może mieć dwie umowy z K.N. i K.p.?”

Zasadniczo, nauczyciela ze szkołą powinien łączyć jeden stosunek pracy, a więc jedna umowa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!