Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy

Ustalenie czasookresu zatrudnienia cudzoziemca, czyli zatrudnienia na podstawie zgłoszonego do powiatowego urzędu pracy oświadczenia.

206

„Pytanie dotyczy ustalenia okresu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego na podstawie oświadczenia w PUP. Cudzoziemiec z Ukrainy ma ważną wizę od 15.08.2017 r. do 12.06.2018 r. Wjechał do Polski 26.08 2017 r., został zarejestrowany w PUP przez I pracodawcę na okres od 04.09.2017 r. do 20.02.2018 r. Prawdopodobnie Ukrainiec podjął pracę na podstawie umowy zlecenia, ale po jakimś czasie ją porzucił lub została z nim ta praca rozwiązana. Nie posiadam żadnych dokumentów umowy zlecenia, wypowiedzenia. Nie mam też informacji czy został wyrejestrowany przez I pracodawcę z PUP. W miedzy czasie wyjeżdżał z Polski na Ukrainę o czym świadczą pieczątki graniczne: wyjazd 11.10. wjazd 27.11.2017 r., wyjazd 26.12. wjazd 08.01.2017 r. Od dnia 22.01.2018 r. – 12.06.2018 r. II pracodawca powierza pracę cudzoziemcowi i rejestruje oświadczenie w urzędzie pracy. Umowa zlecenie zostaje podpisana z dniem 24.01.2018 r. Moje pytanie dotyczy okresu zatrudnienia tego pracownika przez II pracodawcę? Do kiedy może podpisać z nim umowę zlecenie, biorąc pod uwagę przepisy mówiące o tym, że praca cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy?”

W pytaniu Czytelnik podnosi aspekt …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZwalczanie nieuczciwej konkurencji – aktualne przepisy
Następny artykułEmerytura z Hiszpanii, wynagrodzenie z Holandii