Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.

287

Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”, wprowadza jedną korektę w przepisach ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, ze zm.), dalej określanej jako „u.z.s.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!