Zawarcie pożyczki a podatek od czynności cywilnoprawnych

5

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 03 stycznia 2021 r. (data wpływu do Organu – 07 stycznia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych udzielenia na rzecz Wnioskodawcy pożyczki przez komplementariusza – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 stycznia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych udzielenia na rzecz Wnioskodawcy pożyczki przez komplementariusza.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!