Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę

428

Podstawą prawną zawiadomienia jest art. 38 §1 Kodeksu pracy. Pracodawca zamierzający wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, powiadamia działającą na terenie zakładu organizację związkową, reprezentującą pracownika.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o czasie pracy kierowców
Następny artykułRegulamin wynagradzania