Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z młodocianymi pracownikami

509

  Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego Przepis art. 194 k.p. stanowi, że do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy k.p. dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196. Zawarcie umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego – wymaga, przy sporządzaniu takiej umowy,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!