Zawieszenie obowiązków pracodawcy dotyczących ZFŚS – rozwiązania przewidziane w Tarczy 4.0

14

Obowiązująca od dnia 24 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), dalej jako „Tarcza 4.0”, umożliwia pracodawcom tworzącym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) zawieszenie obowiązków związanych z tą formą prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!