Zbliża się ostateczny termin przekazania danych do bazy danych SIO

339

Do 9 kwietnia 2013 r. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych muszą przekazać dane do bazy danych SIO. Dane przekazywane są według stanu na dzień 31 marca 2013 r. Dyrektorom, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, grozi grzywna.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!