Zestaw powitalny dla pracownika – nowe stanowisko Ministerstwa Finansów

400

Czy wartość zestawu startowego, otrzymanego przez pracownika od Wnioskodawcy w związku z opracowaniem i wprowadzeniem nowego wizerunku/logo stanowi dla tego pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!