Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpiła 25 października 2020 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016 poz. 1833).

Przy przejściu z czasu letniego na zimowy, co polega na cofnięciu wskazówek zegara o godzinę, pracownik pracujący w dobie, w której zmiana ta nastąpiła, będzie miał do przepracowania o 1 godzinę więcej. Dotyczy to oczywiście pracy w porze nocnej, gdyż zmiana czasu powinna być dokonana z godziny 3.00 na godzinę 2.00. W takim przypadku dziewiąta godzina pracy – wg faktycznego rozliczenia – będzie godziną nadliczbową, a zatem trzeba ją zrekompensować dodatkowym wynagrodzeniem lub czasem wolnym od pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!