Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy

19

Kwoty jednorazowych odszkodowań ustala się odrębnie dla każdego roku składkowego w rozumieniu ustawy wypadkowej, czyli na okres od dnia 01.04. danego roku do dnia 31.03. roku następnego. Kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące w roku składkowym 2021/2022 określono w obwieszczeniu MRIPS z dnia 19.02.2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!