Zmiana w u.s.o. wynikająca z nowych przepisów azylowych

300

Przepisy u.s.o. zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!