Zmiana właściwości miejscowej w VAT

333

Od 01.01.2016 r. uległy zmianie zasady dotyczące ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Dotychczasowy przepis – art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), określający właściwość organu podatkowego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, został uchylony.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!