Zmiany przepisów o poborze podatku u źródła

Modernizacja zasad poboru podatku u źródła.

7

Od 01.01.2021 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odraczające, wzorem lat ubiegłych, obowiązywanie tzw. procedury WHT refund do 30.06.2021 r.

Prace MF nad przepisami ustawowymi, które dotyczą modernizacji zasad poboru podatku u źródła, zostaną ukończone w 2021 r. Procedura WHT refund dotyczy obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości lub części podatku. 1 stycznia weszły w życie dwa rozporządzenia, które regulują te kwestie w zakresie podatku CIT i PIT:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 28.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2421);
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 28.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2416).

Zaawansowane prace Ministerstwa Finansów nad zmianami regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania procedury WHT refund, zostaną ukończone w 2021 r. Kluczowe założenia zmian regulacji ustawowych były konsultowane z przedstawicielami biznesu.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!