Zmiany w Karcie Nauczyciela związane z reorganizacją administracji rządowej

344

W dniu 13 lipca 2012 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Zmiany mają związek z powstaniem ministerstwa administracji i cyfryzacji (MAiC) i przekazaniem niektórych zadań nowo powołanemu ministrowi. Pośród wielu nowelizowanych przy okazji ustaw znalazła się również Karta Nauczyciela.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!