Zmiany w klasyfikacji dochodów j.s.t. – nowelizacja rozporządzenia

475

28 listopada 2015 r. weszło w życie rozp. MF z dn. 12.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1978).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!