Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 22.02.2016

339

Zmiany, jakich dokonano na podstawie powyżej przywołanej ustawy, zmierzają przede wszystkim do uporządkowania przepisów kodeksowych w zakresie zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Po nowelizacji nie będzie już można zawierać umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ustawa zmieniająca wprowadza ponadto maksymalny okres trwania umowy lub umów na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy oraz określa wyjątki od zasady stosowania wspomnianego okresu trwania umowy bądź umów terminowych (nie dłużej niż 33 miesiące).

W ramach noweli ujednolicono także zasady wypowiadania umów o pracę – po zmianach okresy wypowiedzenia, uzależnione od stażu pracy, będą jednakowe dla umów na czas nieokreślony i umów terminowych.

Ustawa z dn. 25.06.2015 r. sankcjonuje procedurę zwolnienia pracownika od obowiązku wykonywania pracy w

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!