Zmiany w Kodeksie pracy

363

Od dnia 17.06.br. obowiązują nowe oraz znowelizowane przepisy k.p. w zakresie regulacji dotyczących uprawnień rodzicielskich – w Dzienniku Ustaw z dnia 13.06.2013 r. pod pozycją 675 opublikowano ustawę z dn. 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!