Zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia wynikające z nowej ustawy o cudzoziemcach

289

Z dniem 01.05.br. wchodzi w życie nowa ustawa z dn. 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650), zwana dalej „ustawą z 12.12.2013 r.”, która przewiduje wiele zmian w odrębnych aktach normatywnych, w tym także w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), określanej w dalszej części tego tekstu „ustawą o promocji zatrudnienia”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOświadczenie rządowe o utracie mocy w stosunku do RP niektórych konwencji MOP
Następny artykułRozp. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach…