Zmiany w przepisach płacowych dotyczących pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

436

Z dniem 01.01.2016 r. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. Nr 82, poz. 493, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!